Przeszliśmy kontrolę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie prowadzenia działalności detektywistycznej.

W dniach 7-8 stycznia 2014 r Agencja Detektywistyczna Femina była kontrolowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Zezwoleń i Koncesji.

Kontrola badała jak realizujemy obowiązki wynikające z przepisów ustawy o usługach detektywistycznych a także czy przestrzegamy przepisów rozporządzenia Ministra MSWiA w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności  w zakresie usług detektywistycznych. 

Jak wypadliśmy? Drobne niedociągnięcia zostały wykazane ale za dokumentację zostałyśmy pochwalone. 
Przede wszystkim w protokole kontroli jest odpowiedź na ważne pytanie: 

Czy przedsiębiorca zachowuje formę pisemną dotyczących prowadzonej działalności?

Z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, iż kontrolowany przedsiębiorca zachowuje formę pisemną umów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Powyższe stwierdzono na podstawie oględzin wybranych z rejestru zawartych umów.

Następne ważne pytanie:

Czy wszystkie osoby wykonujące w okresie objętym kontrolą czynności detektywa posiadały licencje?

Kontrolującym okazano dokumenty na podstawie, których stwierdzono, iż wszystkie osoby wykonujące czynności detektywa, na rzecz kontrolowanego podmiotu, posiadały stosowne licencje.

Ponad to, 

W toku kontroli ustalono, iż przedsiębiorca prowadzi rejestr zawartych umów, który zawiera wszystkie dane wymagane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. 
Ponadto, jak ustalono przedmiotowe rejestry są kompletne i zawierają prawidłowe dane dotyczące zawartych i realizowanych umów w zakresie usług detektywistycznych. 
Powyższe zweryfikowano w toku oględzin umów zawartych w formie pisemnej, których zapisy porównano z zapisami dokonanymi w przedmiotowym rejestrze. 
Stwierdzono, że przedsiębiorca prowadzi księgi realizacji umowy odrębnie dla każdej zawartej umowy. 
Przedmiotowe księgi zawierają wszystkie dane wymagane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Ponadto, jak ustalili kontrolujący liczba ksiąg realizacji umów odpowiada liczbie faktycznie zawartych i ujętych w rejestrze umów.


Warto jeszcze wspomnieć, że osoby kontrolujące nie wykazały się złośliwością, która miałaby prowadzić do zamknięcia firmy, itp. a tak czasami wyglądają kontrole przez różne organy. Poziom merytoryczny jak i oczywiście osobisty kontrolujących był bardzo wysoki. Oprócz tego, nie było problemu aby kontrolujący udzielali wskazówek w kwestiach nas nurtujących, które dotyczą prowadzenia agencji detektywistycznej.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Detektyw24 Krzysztof Szaruga wystawia negatywne opinie o nas i innych detektywach a sam ma złe opinie w sieci internetowej.

Dlaczego mężczyźni nie odchodzą od żon do kochanki - Komentarz Kobiety Detektyw

Detektyw USTALENIE NUMERU TELEFONU - Detektywi ustalają dane po numerze telefonu ?